Trygghetssensorer

Effektivisera ert trygghetsarbete

Effektivisera ert trygghetsarbete: Varför ska du övervaka ett utrymme där det inte är något problem?
Ja för det första, hur vet du att där inte är något problem?

Det är så klart helt omöjligt att veta om du inte har en kontinuerlig övervakning av utrymmet eller platsen.
Vår erfarenhet är att många problem drar till sig nya problem.

Fastigheter där man har problem med viss typ av trapphushäng, har ofta även problem med drog- och/eller vapenförsäljning i anslutande utrymmen så som källar- eller vindsvåningar.

Problemet med sådan ljusskygg verksamhet, är att den oftast inte syns eller märks.
Att en ronderande väktare ska råka på sådan verksamhet, får mer betraktas som tur än ett resultat av det trygghetsskapande arbetet.

Men genom att övervaka utrymmen och platser med små, smarta, uppkopplade sensorer, får du ett evidensbaserat underlag som hjälper dig att sätta in rätt åtgärd, på rätt plats och i rätt tid.

Se hur vår tjänst kan hjälpa er

Våra Trygghetssensorer

Dessa områden kan vi hjälpa er att övervaka med våra Plug and play sensorer.
Samtliga sensorer kan skicka larm vidare till väktare, trygghetsaktörer och starta olika störande funktioner som högtalare och ljus.

1 av 4

Smart ljudenhet

Läs mera

Collactivate har utvecklat en SMART ljudskrämma, som enbart triggas igång när en avvikelse i eller omkring en fastighet inträffar.
Det kan exempelvis vara att någon pratar på en plats där det normalt ska vara tyst, eller att någon vistas på en plats där det inte ska vistas någon. 

Dessutom kan vi justera både volym och frekvens efter den aktuella målgruppen, vilket gör att vår smarta ljudskrämma kan användas för att störa bort alla ålderskategorier och inte enbart är hörbar för ungdomar. Givetvis görs alla justeringar på distans, vilket gör att vi sparar både tid och pengar, samtidigt som vi är snälla mot miljön.

Vår smarta ljudskrämma är självklart flyttbar för att göra ert trygghetsarbete så flexibelt som möjligt. Fördelen med att sensorerna som detekterar avvikelserna är skilda ifrån ljudskrämman är dels att vi kan välja sensor utifrån problembild samt att det går att fortsätta övervaka ett utrymme även efter att man flyttat ljudskrämman.                        Detta för att mäta och se om problemet återkommer.

Collactivates Tryggatrappan

Att arbeta brottsförebyggande kan se ut och utföras på olika sätt. 
Som ett led i ett brottsförebyggande arbete har vi tagit fram en modell som vi kallar Tryggatrappan. 
Den bygger på att steg för steg med hjälp av sensorernas information, påbörja trygghetsarbetet och stegra upp åtgärderna

Läs mera här
 • Enligt undersökningar upptäcks personer i 1 av 10 adresser vid väktarrondering

  I regel är det störande individer på 1 av 10 adresser som bevakas med väktare vilket är kostsamt och ineffektivt.

  Tänk hur mycket ni skulle kunna öka nyttan av era trygghetsresurser, och öka tryggheten i era bostadsområden om ni styrde trygghetsresurser i realtid till de platser som har mest behov just nu.

  Collactivate tillhandahåller färdiga SMARTA uppkopplade sensorer som plug and play tjänster. Sensorerna övervaka dina platser och utrymmen.

  Med Collactivates tjänst Smart Väktare detekterar någon av Collactivates sensorer en avvikelse och förmedlar larmet automatiskt och i realtid direkt till ert avtalade vaktbolag. På så sätt kan vi styra och effektivisera de trygghetsskapande resurserna.

  Dessutom helt utan att hantera personuppgifter.

Se hur vi kan hjälpa er att göra rätt åtgärd på rätt plats och i rätt tid

1 av 3