Trygghetssensorer

Smart Ljudskrämma

Smart Ljudskrämma

mer text kommer

Smart Ljudskrämma

mer text kommer

Att arbeta med Collactivate AB:s Trygga trappan.

Användning av Collactivates Digital Surveillanc...

Genom att integrera Collactivates tjänst med Trygga Trappan uppnås en mätbar och effektiv trygghetsstrategi som erbjuder både ökad säkerhet och värdefulla insikter om när och var åtgärder behövs mest, möjliggörande...

Användning av Collactivates Digital Surveillanc...

Genom att integrera Collactivates tjänst med Trygga Trappan uppnås en mätbar och effektiv trygghetsstrategi som erbjuder både ökad säkerhet och värdefulla insikter om när och var åtgärder behövs mest, möjliggörande...

Hur hjälpte Collactivates tjänster fastighetsbo...

Hur hjälpte Collactivate AB:s tjänster fastighetsbolaget? Fastighetsbolaget X hade en lång tid dragits med skadegörelse, ungdomshängoch andra tillhörande problematik i och kring sina fastigheter. Det fanns inget sätt att spåra...

Hur hjälpte Collactivates tjänster fastighetsbo...

Hur hjälpte Collactivate AB:s tjänster fastighetsbolaget? Fastighetsbolaget X hade en lång tid dragits med skadegörelse, ungdomshängoch andra tillhörande problematik i och kring sina fastigheter. Det fanns inget sätt att spåra...

Effektivisera ert trygghetsarbete med tjänsten SMART VÄKTARE.

Effektivisera ert trygghetsarbete med tjänsten ...

Styr automatiskt väktare till de platser de behövs som mest. Helt utan att hantera personuppgifter.

Effektivisera ert trygghetsarbete med tjänsten ...

Styr automatiskt väktare till de platser de behövs som mest. Helt utan att hantera personuppgifter.