Förebygg otrygghet, begränsa skador samt driftavbrott i och omkring fastigheten.

Collactivate samlar in och förmedlar avvikelser till rätt aktör i rätt tid med hjälp av smarta uppkopplade sensorer och andra digitala tjänster. Helt utan att hantera personuppgifter.

Förebygg skador och driftavbrott
steg-för-steg

Kartläggning ungdomshäng

Avvikelse
detekterad

Analys av otrygghet

Avvikelse
insamlad

Åtgärd för otrygghet

Avvikelse
förmedlad

Utvärdering av otrygghet

Avvikelse
åtgärdad

Vår vision är att förebygga skador och driftavbrott i och utanför fastigheter.

Vi har arbetar med en systematisk och kontrollerad process för att vida rätt åtgärder, vid rätt tidpunkt – utan att dra på sig onödiga kostnader. Varje steg utvärderas för att se att det gett önskad effekt. Det kallar vi Collect, Collaborate & Activate.

Smarta sensorer lär sig din fastighetsmiljö

Sensorerna köps som tjänst enligt konceptet Sensor as a service vilket innebär att du som fastighetsägare inte behöver tänka på tekniken utan enbart problemet du vill ha löst så fixar vi på Collactivate resten.

Installationen av sensorerna är enkel och tar inte mycket mer än några minuter för er fastighetstekniker.

Några av våra kunder