Är det inte onödigt att göra tillsyn av platser och prylar som inte har problem?

Är det inte onödigt att göra tillsyn av platser och prylar som inte har problem?
Tänk vad mycket tid du skulle spara, eller öka nöjdheten hos dina kunder om de slipper driftavbrott, skador eller att behöva felanmäla saker som inte fungerar.

Bara genom att vara på rätt plats i rätt tid styrt utifrån behovet.

Collactivate tillhandahåller färdiga plug and play tjänster som övervakar dina platser och utrymmen med hjälp av smarta uppkopplade sensorer.

För att du ska kunna effektivisera och digitalisera din verksamhet behöver du enbart beställa och montera sensorn så tar vi på Collactivate hand om resten.

Är det inte onödigt att göra tillsyn av platser och prylar som inte har problem?
Jimmy berättar om samarbetet med oss och vad trygghet innebär för honom.
Väsbyhem Vi arbetar med Collactivate
Sverker berättar om samarbetet med oss. Tomas besöker Sverker för en intervju, 1 år efter att samarbetet startades.
Vår kund Vidingehem
Vår kund Platen

Nyttorna

Utför rätt åtgärd på rätt plats i rätt tid utifrån faktiskt behov och på så vis öka värdigheten. 

Effektivisera och öka er lönsamhet genom att styra resurserna automatiskt och digitalt dit de gör mest nytta.

Fokusera på er kärnverksamhet. Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat färdiga plug and play tjänster redo att användas.

Övervaka och samla in information från platser och prylar utan att hantera personuppgifter.

Aktuella nyheter, event och händelser!

Glöm inte att du alltid kan besöka vår Linkedin och följa oss där för att se de senaste inläggen från oss.

Collactivate AB utställare Allmännyttans fastighetsdagar!
Collactivate AB utställare på Allmännyttans Fastighetsdagar i Jönköping! Efter en helt fantastiskt bra dag på Allmännyttans Fastighetsdagar i Jönköping, kommer vi […]

Fördelarna med våra tjänster 

Det är enkelt att komma igång

Direkt när ni mottagit och monterat sensorerna så är ni igång och kan övervaka era utrymmen, platser och saker.

Fokusera på problemet du vill lösa

Sensorerna talar om vad som sker, ni vidtar åtgärder och styr resurserna dit de behövs.

Minska kostnader och spara tid

  • Spara tid genom att endast genomföra tillsyn när en avvikelse sker.
  • Spara pengar genom att åtgärda skadan innan den blivit för stor.

Förebygg skador och driftavbrott

Åtgärda avvikelsern som sensorn förmedlar innan det eskalerar till ett större problem. 


Sensorerna pratar med rätt person

Förmedla informationen när som helst, till vem som helst och i princip hur som helst.

Samla information som är värdefull

Informationen från övervakningen är viktig och vi ser till att du enkelt kan överblicka och använda er av den.

Är det inte onödigt att göra tillsyn av platser och prylar som inte har problem?
Kunder som effektiviserat sin verksamhet

Vilken kungrupp tillhör du?

Vad är SAAS (Sensor As A Service)?

SAAS (Sensor As A Service) är begreppet på den molntjänst vi tillhandahåller. 

I vår molntjänst ingår all funktion för att övervaka platser och prylar samt möjligheten att automatiskt styra olika typer av teknisk utrustning. 

Vi på Collactivate levererar alltså plug and play tjänster och hyr ut sensorer.

Sensorerna är redo för att direkt börja övervaka och förmedla informationen till dig när dina platser och prylar behöver åtgärder. 

Du behöver inte själv investera i plattformar, utvecklingar eller kommunikationslösningar då allt detta ingår i vår SAAS-tjänst. 

Du behöver alltså inte längre lägga dyrbar tid på att bevaka marknaden för sensorer, vi gör det dagligen åt er och våra kunder.

I alla paket ingår uppkoppling, driftövervakning samt funktioner som exempelvis; larmnivåer, tider och styrning av digitala enheter.

Med våra tjänster kan du på ett snabbt och enkelt sätt nu både effektivisera och digitalisera er verksamhet.

Ni behöver inte hitta och fortskrida med nya kostsamma och resurskrävande digitaliseringsprojekt. 

Våra lösningar är framtagna tillsammans med våra kunder där utvecklingen fokuserade på deras utmaningar vilket borgade för att vi levererar lösningar som verkligen fungerar. 

Är det inte onödigt att göra tillsyn av platser och prylar som inte har problem??

Övervaka bör man för att ligga steget före.
Steget före vad? 
Steget före ökade kostnader för åtgärder som rent av är reaktiva.
Med sensorer får du möjlighet att övervaka, helt utan tillståndsansökningar eller andra hinder för att fritt kunna använda informationen i ert dagliga arbete. 
Sensorerna samlar in information helt utan att hantera personuppgifter. 
Informationen både kan och används flitigt av. våra kunder för evidensbaserade beslut om åtgärder, ibland även åtgärder av det lite tuffare slaget. 

Övervaka smartare.

Övervaka mer, enklare och effektivare.