Har ni problem med häng och skadegörelse i och utanför fastigheten?

Med våra tjänster kan ni minska häng och skadegörelse. Information om vart avvikelser sker samlas in via boende, personal och våra smarta sensorer. Den insamlade informationen ger dig insikter om var och när avvikande händelser sker. Gör dina trygghetsåtgärder mätbara i realtid och se trender efter utförda insatser – övervakning helt utan att hantera personuppgifter.

Kartläggning ungdomshäng

1. Kartläggning

För att göra rätt trygghetsåtgärd på rätt plats krävs kontinuerlig och aktuell information. Genom att låta boende och personal rapportera avvikelser i vår digitala tjänst, samt placera våran smarta sensor Trensor, så kan du kartlägga vart och när avvikelser sker helt utan att hantera personuppgifter.

Analys av otrygghet

2. Analys

Informationen från kartläggningen struktureras och visualiseras i våran portal. Där kan du som användare i realtid se vilka platser som just nu har mest problem och vilka tider de inträffar samt se trender.
Åtgärd för otrygghet

3. Åtgärd

Utifrån analysen får vi fram vilka platser som bör prioriteras. Med hjälp av våran metod Trygghetstrappan kan du arbeta systematiskt med trygghetsåtgärder. Vilket innebär att  du vanligtvis kan börja med att utföra enkla och billiga åtgärder innan eventuellt mer kostsamma steg tas.
Utvärdering av otrygghet

4. Utvärdering

Utför inte kostsamma åtgärder utan att veta om de behövs. Utvärdera istället dina utförda insatser för att få evidens på om fler åtgärder behövs.
Collactive

Smarta sensorer lär sig din fastighetsmiljö

Få information dygnet runt från Trensor, vår smarta uppkopplade sensor. Vid detekterad avvikelse kan enheten starta ett störande ljud/ljus eller skicka larm till er avtalade väktare.

Molnbaserat insamlings- och analysverktyg ger evidensbaserat underlag till dina trygghetsåtgärder.

Öka tryggheten och sänk kostnader för trygghetsinsatser genom att styra åtgärderna till de platser som har störst behov – just nu. Genom att skapa insikter utifrån insamlad information kan du göra rätt åtgärd, på rätt plats och i rätt tid.
Trygghetsportalen

Boendeambassadör

Genom att utse vissa boende till Boendeambassadörer kan ni fånga upp otrygghet dygnet runt och få avvikelsen åtgärdad snabbt och effektivt, allt i enlighet med Broken Window-teorin.

Broken Window

En teori inom kriminologi och metod för brottsbekämpning och brottsprevention. Förargelseväckande beteende föder dåligt beteende och det gäller att förebygga oordning innan det trappas upp.

Arbeta brottsförebyggande

Informationen som samlas in kan på ett enkelt sätt exporteras för att användas i kommunens EST-arbete (Effektiv Samordning för ökad Trygghet).

Övervaka platser med vår smarta sensor Trensor. Enheten detekterar händelser som är utöver de normala aktiviteterna.

När en avvikelse detekteras kan enheten starta olika typer av åtgärder beroende på önskemål. Åtgärder kan exempelvis vara att i realtid starta ett störande ljud eller ljus, skicka larm till väktare eller annan aktör.
Otrygg källare

Få insikt

Med våra tjänster kan du övervaka otrygga utrymmen utan att hantera personuppgifter.

 

  • Veta vilka platser som har mest problem just nu
  • Veta vilka dagar och tider avvikelser uppstår
  • Veta vilka utmaningar som finns (narkotika, häng, bostadslös etc)
  • Veta vilka trygghetsinsatser gett effekt

 

Med Collactivates tjänster vet du varför, var och när det är otryggt och kan mäta förändringar i realtid.