”Otrygghet sker inte av en slump utan av en orsak. Med Collactivates tjänster vet du varför, var och när det är otryggt och kan mäta förändringar i realtid."

Fastighetsägare
Har du koll på beståndet?

Genom att kartlägga specifika problemområden i ett fastighetsbestånd, och därefter ge förslag på hur man stegvis åtgärdar problemen, kan Collactivate både kapa kostnader för fastighets-ägaren samt skapa trygghet för de boende i området helt enligt (GDPR) – det vill säga utan att hantera eller lagra personuppgifter.

Tjänster

image main sound system Ljudenhet

Agera i realtid med informationen sensorerna samlar in med störande effekter som ljud och ljus eller skicka larm i realtid direkt till väktare eller andra aktörer

Avvikelseappen

Undvik GDPR och gör steget innan kameraövervakning. Använd våra smarta uppkopplade sensorer som en trygghetstermometer för att övervaka utrymmen och platser helt utan att hantera personuppgifter

Trygghetsportalen

Skapa insikter varför, var och när det är otryggt och se trender i realtid med vår

Tjänster

Varför välja Collactivate

Få insikt och kontroll

Effektivisera trygghetsarbetet

Få insikt och kontroll

Förklaringsfilmer

Lång

kort

Vi har gjort trygghetsåtgärder mätbara

Kund har problem med häng i fastigheten men vet inte vart och när det sker. Kunden har erfarenhet av väktare men av kostnadsskäl och uteblivna resultat har insatsen avslutats.

Collactivate monterade upp Trensor enheter på de platser där häng oftast skett. Information om var och när otrygga händelser sker i de bevakade områdena.

Två veckor efter installation bytte fastighetsägaren ut entrédörrar och de uppmätta störningarna upphörde. Störningarna återkom på en plats där vi med hjälp av informationen i portalen i kombination med fastighetsägarens tillsyn kunde identifiera att entrédörren inte låste.

Den insamlade informationen har gett kunden insikter om:
> Vilka dagar och tider olika typer av otrygga händelser sker
> Trender på rörelsemönster
Trygghetsåtgärden är mätbar och gett resultat

Kund har under längre tid upplevt problem med obehöriga som hänger i källargångar och skapar otrygghet bland de boende och skräpar ner. Fastighetsägaren har under en längre period använt ronderande väktare vilket visat sig vara dyrt och ineffektivt då träffsäkerheten uppskattningsvis är 1 av 10 på heta adresser.

Collactivate monterade upp Trensor enheter på de otrygga platser där det ofta hänger ungdomar. Larm skickas från Trensor I realtid till väktare eller trygghetsvärd när otrygga händelser sker. Collactivate tjänst är oberoende avseende larmmottagare.

Vi har hjälp flera kunder med att:
>
Övervaka utrymmen utan att hantera personuppgifter
> Styra väktare i realtid till platser där avvikelser sker
> Flytta ungdomshäng och obehöriga från källarutrymmen med hjälp av störande ljud
> Minskat behovet av fast ronderande väktare
> Styrt kundens trygghetsarbete till rätt plats och i rätt tid med hjälp av analys

Skapat Tryggare Trapphus

Kund har problem att individer övernattar, stör och förstör i trapphus vilket lett till att flertalet hyresgäster klagat men även att lokalvårdare känner otrygghet i att arbeta i utrymmet.

Collactivate monterade ljudenheter på de platser där problem upplevdes. Ljudenheten sänder ett högfrekvent ljud anpassat efter målgruppen under tiden otrygga händelser sker. På så sätt undviker vi att störa de boende mer än nödvändigt.

Ett par dagar efter installation har problemen upphört.

Med Collactivates trygghetsportal i kombination med ljudenheter har kunden sett i realtid när otrygga händelser sker och kunnat agera som gett direkta resultat.

Flyttat ungdomshäng från källare

Kund har problem med att ungdomar uppehåller sig i fastighetens allmänna utrymmen. Hyresgäster känner sig otrygga och klagar på nedskräpning, spår av cigarettfimpar, rester från användning av narkotiska preparat.

Collactivate monterade ljudenheter på de platser där problem upplevdes. Ljudenheten sänder ett högfrekvent ljud anpassat efter målgruppen under tiden otrygga händelser sker. På så sätt undviker vi att störa de boende mer än nödvändigt.

Problemen upphörde ett par dagar efter installation.
Med enkla medel och utan att behöva bygga om har Collactivate ökat tryggheten i fastigheten.

Ungdomshängen har minskat. Vi har inte känt av någon rök- eller marijuanalukt eller hört av hyresgäster att några hänger där eller är stökiga
– Bovärd norra Stockholm

Varför välja Collactivate

Vi har hjälpt flera kunder med att:

Nyheter

Get In Touch

Contact Info

Don’t Hesitate to contact with us for any kind of information

Kontakt

Telefon

+46 10-750 09 79

E-mail

hej@collactivate.com

Linkedin

Collactivate

Kontor

Släntvägen 4, 194 61 Upplands Väsby