Förbättra arbetsmiljön för elever och lärare, bli en smartare skola redan idag

En smartare skola släpper in digitala hjälpverktyg för att föra verksamheten framåt. Man vill skapa en förbättrad arbetsmiljö och sänka ljudvolymen i högljudda klassrum, få kontroll på bus och skadegörelse på skolans toaletter men man vill även få kontroll över vad som sker i skymundan när skolan är stängd. 

Våra tjänster är verktyget som hjälper till i det arbetet. Målbilden är att minska kostnaden samtidigt som arbetsmiljön förbättras för såväl elever som lärare.