Gå vidare till produktinformation
1 av 1

Collactivate

Övervaka ljud- och bullernivån i klassrum

Övervaka ljud- och bullernivån i klassrum

Revolutionera klassrumsmiljön med Collactivates ljudövervakningstjänst

I en tid där utbildningsmiljöer ständigt utmanas att förbättras, introducerar Collactivate en banbrytande tjänst - "Övervaka ljud och bullernivån i klassrum". Denna innovativa lösning använder avancerade, batteridrivna sensorer för att övervaka ljudnivåer i klassrum, vilket ger skolorna viktiga insikter om ljudmiljön och hjälper dem att skapa en mer gynnsam studiemiljö.

Skapa en optimal lärandemiljö

Forskning visar att för höga ljudnivåer kan påverka såväl elevers som lärares prestation och välbefinnande negativt. Collactivates tjänst är utformad för att noggrant övervaka och analysera ljudnivåerna i skolans olika utrymmen. Genom att samla in data kan skolor identifiera var och när bullernivåerna är högst och vidta lämpliga åtgärder för att minska störningar och förbättra koncentrationen.

Teknologi som gör skillnad

Med sin batteridrivna design är Collactivates sensorer både flexibla och lätta att installera. De samlar in data om ljudvärden kontinuerligt och skickar denna information trådlöst för analys. Skolor kan sedan använda denna information för att identifiera problemområden och utveckla strategier för att skapa en lugnare och mer inbjudande lärmiljö.

Datadriven insikt för bättre beslut

Informationen som samlas in är mer än bara siffror. Den omvandlas till värdefulla insikter som skolledare kan använda för att fatta informerade beslut. Genom att förstå var och när ljudnivåerna överskrider bekväma gränser kan skolor vidta åtgärder såsom akustisk anpassning av klassrum, ändra schemaläggning av aktiviteter eller implementera bullerdämpande lösningar.

Åtgärder som gör skillnad

Genom Collactivates ljudövervakningstjänst kan skolor effektivt identifiera och åtgärda områden med höga ljudnivåer. Detta kan innebära allt från att omstrukturera rastaktiviteter till att installera bullerdämpande material i bullriga korridorer. Resultatet är en lugnare och mer fokuserad lärandemiljö där elever kan prestera sitt bästa.

Collactivates "Övervaka ljud och bullernivån i klassrum" är mer än bara en tjänst. Det är en investering i framtidens utbildning, där varje elev får möjlighet att lära sig i en miljö som främjar koncentration och välbefinnande. Med denna innovativa lösning tar Collactivate ett viktigt steg mot att skapa optimala lärmiljöer i skolor över hela landet.

Ordinarie pris 250 kr
Ordinarie pris Försäljningspris 250 kr
Rea Slutsåld
Tjänst
Visa alla uppgifter
 • Varför finns det olika ljudenheter och vad är skillnaderna?

  Våra ljudskrämmor finns i två utföranden, Basic och Advanced. Skillnaderna kan ni läsa om här nedan. 

  Vissa miljöer och omständigheter kräver andra åtgärder och allt som drivs av elektricitet, kan vi styra.

  Därför har vi även implementerat Inferno ljudbarriär i vårt sortiment.

  Den har ingen justerbar ljudfrekvens eller volym, utan avger ett starkt och obehagligt ljud som du inte vill vistas i närheten av. Den ljudvägg du möts av är obeskrivbar. 

  • Basic: Passar bäst i mindre och trånga utrymmen.
  • Advanced: Passar bäst i större utrymmen, ljudet är kraftfullare än Basic-nivån. 
  • INFERNO ljudbarriär®: Extremt ljud som ska användas efter noggrann övervägning.
   Ljudstyrka och frekvens kan inte konfigureras.
 • De olika ljudenheternas egenskaper:

 • Varför ska man använda en Smart ljudenhet?

  Tekniken att avlägsna oönskat häng med ljud är inget nytt. 
  Tvärtom så har de funnits på marknaden i dryga 20 år, men de allra flesta ljudskrämmor är relativt "dumma" i sin tekniska förmåga. Bland annat aktiveras de av rörelsedetektorer likt de som används vid inbrottslarm. Varenda rörelse detektorn plockat upp har då aktiverat ljudskrämman och påverkat alla som vistas på platsen.

  Den har då stört både boenden och besökare, som haft all rätt att vistas på platsen.

  .

  Vad gör Collactivates ljudenhet smart?

  Vi på Collactivate har därför utvecklat en SMART ljudskrämma, som enbart aktiveras när en avvikelse i eller omkring en fastighet inträffar.
  Det kan exempelvis vara att någon pratar på en plats där det normalt ska vara tyst, eller att någon vistas på en plats där det inte ska vistas någon. 

  Dessutom kan vi justera både volym och frekvens efter den aktuella målgruppen, vilket gör att vår smarta ljudskrämma kan användas för att störa bort alla ålderskategorier och inte enbart ungdomar.

  Givetvis utförs alla justeringar på distans, vilket gör att vi sparar både tid och pengar, samtidigt som vi är snälla mot miljön.

  Vår smarta ljudskrämma är självklart flyttbar för att göra ert trygghetsarbete så flexibelt som möjligt.

  En fördel med att sensorerna som detekterar avvikelserna är skilda ifrån själva ljudskrämman, är dels att vi kan välja sensor utifrån problembild, samt att det går att fortsätta övervaka ett utrymme även efter att man flyttat ljudskrämman.

  Detta för att mäta och se om problemet återkommer.

 • Jämförelse mellan traditionell MosquitoBuzzer och Collactivates smarta ljudenhet