Övervaka platser och utrymmen 24/7, digitalt, automatiskt och utan att hantera personuppgifter.

Collactivate AB är ett innovativt proptech bolag vars huvudsakliga syfte är minska skadors omfattning i och utan för fastigheter som genererar driftavbrott och skador.

Med Collactivates tjänst Digital Surveillance -as a Service skapar vi förutsättning för våra kunder att övervaka platser och utrymmen enkelt, kostnadseffektivt och utan att hantera personuppgifter.

Tjänsten ger kunden verktyg för att göra rätt åtgärd på rätt plats och i rätt tid utifrån informationen vi samlar in och förmedlar i realtid.

Digital Surveillance -as a Service är begreppet på den molntjänst vi tillhandahåller till våra kunder. 

I vår molntjänst ingår all funktion för att övervaka platser och prylar samt möjligheten att automatiskt styra olika typer av teknisk utrustning. 

I alla paket ingår uppkoppling, driftövervakning samt funktioner som exempelvis; larmnivåer, tider och styrning av digitala enheter.

Med våra tjänster kan du på ett snabbt och enkelt sätt nu både effektivisera och digitalisera er verksamhet.

Ni behöver inte hitta och fortskrida med nya kostsamma och resurskrävande digitaliseringsprojekt. 

Våra lösningar är framtagna tillsammans med våra kunder där utvecklingen fokuserade på deras utmaningar vilket borgar för att vi levererar lösningar som verkligen fungerar. 

Varför lägga tid och pengar på att bygga en egen IoT-platform när det finns en färdig att köpa som tjänst?

Med Collactivates plug and play tjänst Digital Surveillance -as a Service kan ni snabbt och enkelt komma igång med att övervaka platser och saker.
Plug and play tjänsten levereras tillsammans med smarta uppkopplade sensorer för att styra resurser till rätt plats i rätt tid.

Några av de kunder som idag nyttjar våra tjänster

 • Rätt åtgärd på rätt plats och i rätt tid

  Utför rätt åtgärd på rätt plats i rätt tid utifrån faktiska behov och på så vis öka kundnöjdheten och minska kostnader för er verksamhet.

 • Övervaka utan att hantera personuppgifter

  Oroa dig inte för trassliga och resurskrävande regelverk. Våra sensorer hanterar inga personuppgifter.

 • Det är enkelt att komma igång

  Direkt när ni mottagit och monterat de smarta sensorerna, är ni igång och kan övervaka era platser, utrymmen och saker.

 • Sensorerna pratar med rätt person

  Förmedla informationen när som helst, till vem som helst och i princip hur som helst.

 • Att mäta är att veta

  Skapa insikter om vart och när ni har problem just nu och hur det sett ut historiskt.

  Övervaka och samla in information från platser och saker utan att hantera personuppgifter.

 • Gör det ni är bäst på

  Fokusera på er kärnverksamhet och använd våra färdigutvecklade plug and play tjänster, som vi utvecklat i samråd med våra kunder.

Bostads AB Mimer berättar om hur det är att använda Collactivate trygghetssensorer

Vad innebär plug and play sensorer som tjänst?

Collactivate levererar plug and play sensorer som tjänst.

Sensorer levereras redo att övervaka och informera dig när dina platser och saker behöver tillsyn eller åtgärdas.


Detta helt utan att du behöver investera i plattforms utveckling eller kommunikationslösningar.


När du ansluter dig och ditt företag till våra tjänster behöver du inte bevaka marknaden för sensorer på egen hand, vi hittar de bästa sensorerna för ditt ändamål och säkerställer sensorernas funktion åt dig och ditt företag.

Med våra tjänster kan du på ett snabbt sätt effektivisera och digitalisera din verksamhet utan att behöva driva kostsamma och resurskrävande digitaliserings projekt själv.


Våra lösningar är framtagna tillsammans med våra kunder och utvecklade utifrån deras utmaningar, vilket borgat för lösningar som faktiskt fungerar.

Exempel på tjänster vi erbjuder