Så påverkas utsatta områden ekonomiskt av polisens lista över utsatta områden

Så påverkas utsatta områden ekonomiskt av polisens lista över utsatta områden

Hur påverkas bostadspriserna av Polisen lista över utsatta områden?

Har du någonsin funderat över huruvida bostadspriserna kan variera beroende på om ett område klassificeras som utsatt av polisen?

En nyligen släppt studie från Uppsala universitets institut för bostads- och urbanforskning ger intressanta insikter om detta ämne och väcker frågor kring hur bostadsmarknaden påverkas av otrygghet.

Forskarna vid Uppsala universitet undersökte huruvida bostadspriserna i områden som listas som utsatta av polisen skiljer sig i pris jämfört med andra områden. Resultaten är ögonöppnande och ger oss en inblick i en aspekt av bostadsmarknaden som inte alltid är i fokus.

Bakgrund: Utsatta Områden och Bostadspriser

Polismyndigheten började publicera listor över utsatta områden 2015, och detta har visat sig blivit en viktig faktor för fastighetspriser.

Enligt den aktuella studien visar bostadspriserna en positiv trend från 2005 till 2015, men 2015 uppstår en vändpunkt.

Områden som listas som utsatta visar en generell prisminskning på mellan 4-6%, och med vissa områden som upplever en chockerande skillnad på 15-20%.

Collactivate AB:s Roll i Trygghet och Fastighetsvärden

Här kommer vi på Collactivate AB in i bilden. Vi förstår att bostadsbolag som äger och förvaltar fastigheter i dessa utsatta områden är särskilt angelägna om att förbättra situationen.

Att ta bort områden från listan över utsatta områden kräver samverkan, tålamod och hårt arbete. En del av detta arbete handlar om att göra det mindre lockande för kriminella att vistas där, och här spelar vår trygghetstjänst Digital Surveillance As A Service en avgörande roll.

Vi övervakar, detekterar och aktiverar åtgärder på ett enkelt och GDPR-vänligt sätt. Genom att göra det oangenämt för de som skapar otrygghet i dessa områden, bidrar vi till att på sikt förbättra fastigheternas värden och framförallt skapa en tryggare boendemiljö för invånarna.

Framtidens Trygghet: Realtidsrespons och Samarbete med Samhället

Vi på Collactivate AB ser till att våra verktyg går bortom traditionell övervakning. 

Vi kan exempelvis, med hög träffsäkerhet, i realtid styra Polis till platser där droghandel eller droganvändning pågår eller misstänks pågå.     

Dessutom kan vi med vår tjänst Digital Surveillance As A Service, guida väktare till platser där olämpligt och otrygghetsgrundande beteende, exempelvis häng, pågår för stunden.

Om du är intresserad av att lära dig mer om hur vi hjälper allmännyttor, kommuner och privata fastighetsbolag, tveka då inte att höra av dig till oss.

Boka en tid med en av våra experter genom genom att gå in under rubriken "Om Collactivate AB och vidare till underrubriken "Kontakta oss".

Hör av dig till oss och låt oss tillsammans skapa en tryggare och mer säker boendemiljö för oss alla!

 

Tillbaka till blogg