Partner portal

Välkommen till vår dedikerade partnerportal! Detta dokument är framtaget av Collactivate AB och innehåller avgörande information och vägledning specifikt för våra partners.

Denna sida är avsedd för exklusiv användning av våra partners i samband med installation och drift av våra produkter eller tjänster. Observera att all kopiering, spridning eller ändring av innehållet i detta dokument, vare sig helt eller delvis, är strängt förbjudet utan Collactivate AB:s uttryckliga skriftliga godkännande. Vi på Collactivate AB upprätthåller fulla rättigheter enligt gällande upphovsrättslagar och annan relevant lagstiftning. Vi ber er därför att noggrant följa de anvisningar som ges här för att garantera en korrekt och säker användning av våra produkter och tjänster.

Fråga AI-Robert

Fråga vår AI-Robert