Hur hjälpte Collactivates tjänster fastighetsbolaget X?

Hur hjälpte Collactivate AB:s tjänster fastighetsbolaget?

Fastighetsbolaget X hade en lång tid dragits med skadegörelse, ungdomshäng
och andra tillhörande problematik i och kring sina fastigheter.


Det fanns inget sätt att spåra tidpunkter eller dagar när problemen var som värst.
(Med andra tillhörande problematik räknas bland annat nedskräpning och rökning)

Uppdraget blev då för Collactivate AB att först via samtal/intervjuer ta reda på:

• Vilka områden har dessa problem?

• I vilka områden är problemen mest förekommande?

• I vilka fastigheter anses problemen som en otrygghetsfaktor?

Utifrån fastighetsbolagets information som samlats in av deras anställda, (som arbetar direkt med hyresgästerna), fastställdes ett par adresser där Collactivate AB:s uppgift blev att se till behovsbilden, och vilken typ av tjänst som kommer samla in mest användbara data för fastighetsbolaget.

När behovsbilden analyserats och beslut om vilken tjänstetyp och sensorer som behövdes, startade installations- och kalibreringsprocessen.
När detta var gjort och tjänsten började rulla, var det dags att sätta sig ned med fastighetsbolaget på ett möte, för att se vilka åtgärder som behövde sättas in.

I det här fallet användes informationen från sensorerna för att notifiera samhällets goda krafter som skulle utföra relevanta åtgärder kopplade till dessa ungdomar.

(Med samhällets goda krafter menas exempelvis polis, socialtjänst och trygghetsvärdar)


Resultatet var betydande för trygghetsarbetet och visade på stor skillnad från tiden innan trygghetssensorerna sattes upp till efter att de började användas.
Avvikelserapporterna tillsammans med samverkan av samhällets goda krafter medförde att de boende återkopplade att tryggheten markant hade ökat i områdena och skadegörelsen och ungdomshänget hade minskat.

Nedan visar vi ett diagram som visuellt stärker hur stor effekt åtgärderna hade i realtid och över tid.

Hur hjälpte Collactivates tjänster fastighetsbolaget?

Här användes avvikelserapporter från trygghetssensorerna till så kallade mjuka sociala åtgärder med samhällets goda krafter för att nå större genomslag och effekt av trygghetsarbetet för de boende, men även för ungdomarna som orsakade problemen från början.

 

Vill du också minska era problem och öka tryggheten? Kontakta oss

Tillbaka till blogg