Effektivisera ert trygghetsarbete med tjänsten SMART VÄKTARE.

Effektivisera ert trygghetsarbete med tjänsten SMART VÄKTARE.

Idag är det fortfarande relativt vanligt att fastighetsbolag anlitar ronderande väktare.
Vi på Collactivate tycker att väktare absolut fyller en funktion, men vi vet att det går att använda väktarna på ett smartare sätt.

Därför har vi tagit fram och skapat konceptet SMART VÄKTARE.

Svagheten i den traditionella ronderande väktaren ligger i att väktarna är i den aktuella fastigheten under en väldigt kort tidsperiod och oftast vid fel tillfällen.

Beroende på hur stor fastigheten är och väktarens uppdrag, är ronderingen i snitt klar på ett par minuter. Inte helt sällan sker rondering på fasta tidpunkter och dagar, vilket sällan överensstämmer med de störande individernas scheman.

Det krävs en hel del tur om väktaren vid en rondering lyckas stöta på något att rapportera just där och då. Enligt en undersökning vi gjort genom intervju med väktare runt om i Sverige är svaret entydigt. I bästa fall är det obehöriga personer på 1 av 10 adresser vid rondering... 

Tjänsten SMART VÄKTARE

Med tjänsten smart väktare kan vi använda någon av våra smarta uppkopplade sensorer för att detektera en avvikelse i eller utanför fastigheten.

När en avvikelse detekteras skickas larmet/informationen vidare till de bevakningsbolag ni har avtal med. Då besöker väktaren utrymmen och gör sin tillsyn.

På så sätt kan ni effektivisera era Trygghetsskapande resurser genom att styra dem automatiskt till de platser som behöver dem mest.

Vilket kommer leda till:

  • Lägre kostnader för onödig tillsyn av platser.
  • Få större värde och nytta av väktare.
  • Öka tryggheten i området genom att vara på rätt plats i rätt tid. 

 

Tillbaka till blogg