NY VÄGLEDNING OM KAMERABEVAKNING

NY VÄGLEDNING GÄLLANDE KAMERABEVAKNING

NY VÄGLEDNING OM KAMERABEVAKNING

Nu har Integritetsskyddsmyndigheten, (IMY), släppt en uppdaterad vägledning om kamerabevakning, vilket välkomnas av många.

Vägledningen innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att söka tillstånd eller inte.

Något att tänka på, är att oavsett om man är tillståndspliktig eller inte, måste man göra exakt samma avvägningar och bedömningar som IMY gör när de mottar en tillståndsansökan.

Den 23/11 genomförde IMY ett webinar där de gick igenom utvalda delar från den nya vägledningen men huvudfokus låg på kamerabevakning av skolor.

Collactivate AB deltog självklart på detta webinar och som vanligt när det gäller IMY, levererade de klar och tydlig information och förtydliganden.

Om du missade detta webinar, kan du tyvärr inte se det i efterhand men här följer ett antal punkter som vi tog med oss, som är värt att beakta om du kamerabevakar idag eller funderar på att börja kamerabevaka.

✅ Dokumentera ALLT, (och då menar vi verkligen allt.)
✅ Kameror får inte sättas upp i förebyggande syfte.
✅ Vidta andra åtgärder FÖRST, innan du ens funderar på kameror.
✅ Kamerabevakning ska upphöra när syftet är uppnått, (eller inte).
✅ Pixelering är förmildrande, men personuppgifter behandlas likväl.
✅ Följ IMY:s checklistor så ökar dina chanser att göra rätt.
✅ Endast 9% får avslag på sina kameratillståndsansökningar.
✅ Snittiden för tillståndsansökningar ligger IDAG på cirka 8 månader.
✅ Bara för att du INTE omfattas av tillståndsplikten, betyder inte det att det är            fritt fram att kameraövervaka.   

Vill du istället veta hur du ska kunna övervaka platser och utrymmen utan att hantera personuppgifter och på så sätt slippa ifrån både GDPR-arbete och tillståndsansökningar, då ska du höra av dig till oss på Collactivate AB, så hjälper vi dig med det.

 

Tillbaka till blogg