Förbättra arbetsmiljön för elever och lärare, bli en smartare skola

Förbättra arbetsmiljön för elever och lärare.
En smart skola förebygger driftavbrott, högljudda klassrum och korridorer.
En smartare skola får även koll på brandsläckare, vattenläckor och eventuellt oönskad häng med skadegörelse under skolans stängda tider och dagar.
En bra arbetsmiljö för lärare och elever främjar målbilden för bättre betyg och en ökad skoltrivsel.

Våra tjänster är ett bra verktyg i arbetet med att uppnå bättre resultat för såväl elever, lärare och föräldrar.

Här kan du läsa mer om hur just smart teknik kan göra skolan både tryggare och mer kostnadseffektiv.

Tjänstefunktioner för skola