Collactivate AB är ett innovativt proptech bolag vars huvudsakliga syfte är minska skadors omfattning i och utan för fastigheter som genererar driftavbrott och skador.

Med Collactivates tjänst Digital Surveillance -as a Service skapar vi förutsättning för våra kunder att övervaka platser och utrymmen enkelt, kostnadseffektivt och utan att hantera personuppgifter.

Tjänsten ger kunden verktyg för att göra rätt åtgärd på rätt plats och i rätt tid utifrån informationen vi samlar in och förmedlar i realtid.

Digital Surveillance -as a Service

Vad är Digital Surveillance -as a Service?

Digital Surveillance -as a Service är begreppet på den molntjänst vi tillhandahåller till våra kunder. 

I vår molntjänst ingår all funktion för att övervaka platser och prylar samt möjligheten att automatiskt styra olika typer av teknisk utrustning. 

I alla paket ingår uppkoppling, driftövervakning samt funktioner som exempelvis; larmnivåer, tider och styrning av digitala enheter.

Med våra tjänster kan du på ett snabbt och enkelt sätt nu både effektivisera och digitalisera er verksamhet.

Ni behöver inte hitta och fortskrida med nya kostsamma och resurskrävande digitaliseringsprojekt. 

Våra lösningar är framtagna tillsammans med våra kunder där utvecklingen fokuserade på deras utmaningar vilket borgar för att vi levererar lösningar som verkligen fungerar. 

Varför lägga tid och pengar på att bygga en egen IoT-platform när det finns en färdig att köpa som tjänst?

Med Collactivates plug and play tjänst Digital Surveillance -as a Service kan ni snabbt och enkelt komma igång med att övervaka platser och saker.
Plug and play tjänsten levereras tillsammans med smarta uppkopplade sensorer för att styra resurser till rätt plats i rätt tid.

Vad innebär plug and play sensorer som tjänst?

Collactivate levererar plug and play sensorer som tjänst.

Sensorer levereras redo att övervaka och informera dig när dina platser och saker behöver tillsyn eller åtgärdas.


Detta helt utan att du behöver investera i plattforms utveckling eller kommunikationslösningar.


När du ansluter dig och ditt företag till våra tjänster behöver du inte bevaka marknaden för sensorer på egen hand, vi hittar de bästa sensorerna för ditt ändamål och säkerställer sensorernas funktion åt dig och ditt företag.

Med våra tjänster kan du på ett snabbt sätt effektivisera och digitalisera din verksamhet utan att behöva driva kostsamma och resurskrävande digitaliserings projekt själv.


Våra lösningar är framtagna tillsammans med våra kunder och utvecklade utifrån deras utmaningar, vilket borgat för lösningar som faktiskt fungerar.

Grundfunktioner som ingår i alla sensorer

Digital Surveillance -as a Service

Är en molntjänst där all funktion ingår för att övervaka platser, utrymmen och apparaturer samt möjlighet att styra olika typer av teknisk utrustning digitalt.

I alla paket ingår uppkoppling, driftövervakning, funktioner i respektive paket som exempelvis; larmnivåer, tider och styrning av digitala enheter.

Till tjänsten tillkommer kostnad för sensorer som även de köps som tjänst. Scrolla ned för att läsa mer om vad sensorerna kan göra under rubriken ”Våra funktioner”.

Driftövervakning

Alla sensorer är driftövervakade och larmar oss och er om de slutar fungera. Tiden innan larm ska genereras kan ställas in för varje sensor separat.

Larmnivåer och Tröskelvärden

Alla sensorer har olika typer av konfigurerbara larmnivåer som måste överstigas för att en avvikelse ska detekteras. Systemet lär sig själv vad som är en rimlig nivå, dock finns möjlighet att vi tillsammans med dig som kund anpassa nivåerna efter era behov för att passa er åtgärdsplan bättre.

Tidsstyrning

Alla sensorer kan vi ställa in vilka tider de ska vara aktiva under, samt vilka tider åtgärder ska aktiveras.

Exempelvis kan en sensor konfigureras så att information ska salas in dygnet runt men under perioden 22-03 ska larm skickas till väktare.

Förmedla larm

När en sensor detekterat en avvikelse så kan den då förmedla larmet till den aktör som behöver göra en tillsyn av platsen, utrymmet eller apparaturen. Dessa larm kan förmedlas till användaren på SMS, Mejl eller integration mot Microsoft Teams eller likvärdigt kommunikationsverktyg.

Batterinivå

Sensorerna larmar när batterier behöver bytas

Support

Behöver du hjälp så finns vi här för dig på mejl, chatt, och telefon vardagar kl9-16

Sektionering av sensorer

Har du flera sensorer i samma utrymme kan dessa larma för samma sak.
Detta kan ni undvika genom att sektionera utrymmet.
Det innebär att om flera sensorer larmar så är det bra ett larm som skickas iväg trots att 2 eller fler enheter larmar samtidigt. 

Kommunikation

Alla sensorer levereras med kommunikation om det finns mottagning.

Våra olika sensorer använder olika typ av uppkoppling som exempelvis 4G, 5G, LTE cat m1, LORAWAN etc.

Mobilteckning är oftast inte ett problem och om det är det kan vi inte göra så mycket åt det.

För sensorer som använder LORAWAN använder vi vår partner Netmore som operatör. I de fall inte dem har byggt ut nätet där sensorn ska placeras kan vi behöva sätta upp en extra gateway till en extra kostnad. använd Netmores tjänst för att undersöka LORA mottagningen genom att klicka på länken

Tilläggsfunktioner

Smart väktare

När en sensor detekterat en avvikelse så kan den då förmedla larmet till väktare för att göra en tillsyn av platsen, utrymmet eller apparaturen. Dessa larm förmedlas till det väktarbolag som ni har avtal med genom våra API:er. För att tjänsten ska fungera måste ni som kund ha ett avtal med ett vaktbolag och ha en aktiv tjänst som möjliggör för oss att skicka ”Larm” via vår larmförmedlingstjänst. Idag stödjer vi flertalet larmcentraler via våra API tjänster för SOS access , ShortXML, SIA. Skulle just ert väktarbolag inte stödja dessa så kan vi säkert hitta en lösning som passar er.

Idag är vi integrerade mot Avarn och Securitas larmcentraler.

Trygghetsportalen

fyll på med text

Rest-API

Collactivate AB tillhandahåller möjligheten att använda våra standardiserade Rest-API:er för att förmedla information till andra system.

Exempel på tjänster vi erbjuder