Driftövervakning

Områden som vi kan hjälpa er att övervaka driften på med våra Plug and play sensorer.
Samtliga sensorer kan skicka informationen vidare till en e-post, i ett sms, eller på teams.
Dessutom kan sensorerna även starta olika digitala åtgärder, så som pumpar, fläktar eller element.