Att koppla Collactivates tjänst Digital Surveillance -as a Service direkt till bevakningsföretags larmcentral

Denna bloggtext förklarar vad som behövs för att det ska fungera att förmedla larm till Bevakningsföretag.

Med Collactivates modul Modul Smart Väktare har du möjlighet att förmedla sensorernas larm direkt till er larmcentral för vidare åtgärd av er väktare. Idag kan vi koppla ihop våra sensorer med de allra flesta larmcentraler. Har inte ert bevakningsbolags larmcentral en färdig integration kan vi troligtvis skapa en sådan.

Collactivate AB är helt oberoende vilket bevakningsbolag och larmcentral du som kund använder. Har ni inte ett Bevakningsföretag kan vi rekommendera våra olika partners runt om i Sverige som redan idag nyttjar Collactivates tjänster till sina kunder. 

  1. Modul Smart Väktare: För att kunna förmedla larmen till larmcentral behöver ni modulen Smart Väktare. Kontakta vår säljavdelning för offert och rådgivning.
  2. Avtal: Du som kund behöver ha ett avtal med något bevakningsföretag som utför bevakningstjänster. Vi kan rekommendera någon av våra partners som idag använder våra tjänster läs mer här. Men du är givetvis fri att använda andra utöver dessa.
  3. Beställa Larmsändarnummer: Ett larmsändarnummer är ett nummer som används för att identifiera en larmenhet som skickar ett larm till en larmcentral. I regel knyter vi alla sensorer till ett larmsändarnummer och delar upp dessa med hjälp av area och sektion. Area är då ofta en byggnad och sektion är den plats sensorerna är placerade i byggnaden.
  4. Att konfigurera sensorerna: Sensorerna konfigureras enkelt med vilket larmsändarnummer, area, sektion samt vilka tider larmen ska skickas till bevakningsföretaget och hur ofta de ska skickas.

Att tänka på

  • Observera att Collactivate ansvarar för att förmedla larmen till Bevakningsföretaget. Åtgärder och kostnader därefter är en affär/uppdrag mellan er och bevakningsföretaget
  • Collactivates sensorer ska inte ses som ett regelrätt inbrottslarm, brandlarm eller likvärdigt utan ett hjälpmedel att styra trygghetsskapande resurser till rätt plats i rätt tid utifrån avvikande händelser i ett utrymme. Därför pratar vi inte om larmklasser.
  • Beroende på larmcentral kan de vilja ha flera larmsändarnummer om adresserna är geografiskt spridda. Detta är inget problem för oss men kan genera extra kostnad hos bevakningsföretaget.
  • Ofta kan det bara vara en kontaktperson per larmsändarnummer. Är ni flera oliak beställare kan det vara en idé att ha flera larmsändarnummer.
  • Om det är fler än en som ska betala fakturorna från Bevakningsföretaget kan det vara en bra idé att beställa fler larmsändarnummer.
Tillbaka till blogg