Använd smarta ljudskrämmor för att få bort störande individer.

Använd smarta ljudskrämmor för att få bort störande individer.

Ett mycket effektivt sätt att motverka häng i eller utanför en fastighet, är att använda sig av så kallade ljudskrämmor, även benämnda som störande ljudenheter, Mosquitos, Ungdomsskrämmor, ljudskrämmor, ljudanalysboxar eller buzzers. HP19.

Det är en enhet som avger ett högfrekvent ljud, som främst bara yngre individer hör, och då väljer att avlägsna sig från platsen. 

Tekniken att avlägsna oönskat häng med ljud är inget nytt. 
Tvärtom så har de funnits på marknaden i dryga 20 år, men de allra flesta ljudskrämmor är relativt "dumma" i sin tekniska förmåga.

Bland annat aktiveras de av rörelsedetektorer likt sådana som används till ett inbrottslarm. Varenda rörelse som detektorn uppfattat har då triggat ljudskrämman och påverkat alla som vistas på platsen. Ljudskrämman har då stört både boende och besökare, som haft all rätt att vistas på platsen. 

Vad är skillnaden mellan traditionella och smarta ljudskrämmor: Ljudenheter, Mosqito, Ungdomsskrämma, ljudskrämma, ljudanalysbox eller  mosquito buzzer 

Traditionell- ljudenhet

Smart- ljudenhet

Låter så fort någon passerar.
✔️
✔️
Låter enbart mellan vissa tider.
✔️
✔️
Måste konfigureras på plats.
✔️

Ljud kan anpassas efter ålder på målgrupp.  
✔️

✔️

Volym kan anpassas efter behov
✔️
Ljudet aktiveras genom avvikelser, inte enbart genom rörelser.
✔️
All konfigurering sköts på distans.
✔️
Kan aktiveras av flera olika typer av sensorer. 
✔️
Den är aktiv de tider och dagar du själv väljer och önskar.
✔️
All aktivitet för Ljudskrämman loggas och är mätbar, vilket gör att vi kan följa upp effektiviteten och nyttan.
✔️

 

Här kan ni läsa mer om Collactivates smarta ljudenhet

 

 

Tillbaka till blogg