Collactivate AB övervakar platser med hjälp av smarta uppkopplade sensorer och annan teknik. Informationen används för att agera i realtid och skapa insikter varför, vart och när det är otryggt.
Helt utan att hantera personuppgifter!

Läs mer på Event trippus