Collactivate övervakar platser med hjälp av smarta uppkopplade sensorer och annan teknik. Informationen används för att agera i realtid och skapa insikter varför, vart och när det är otryggt. Helt utan att hantera personuppgifter!

Läs mer här:

https://event.trippus.net/Home/Index/AEAKgINfWLEAFIhoP95OAZvPeaXcGvNKnPpOvg_CIrMAybngL2Liq2Wc_UfA3VNsttnEeWFi2PcO/AEAKgINm_e3MHT7DfIllXQEwhk2hNB6Mixf6KGoBhARLwyZR9dWsQV5yaSA32ybNjhTep0m_36Fb/swe