Våra tjänstepaket 


Till en låg månadskostnad kan ni med Collactivate:s olika tjänstepaket detektera och samla in avvikelser som sker med hjälp av smarta uppkopplade sensorer och annan teknik.
Utifrån era behov av funktioner väljer ni det tjänstepaket som passar era behov bäst: 
Collect
CollaborateActivate. 
Eller vårt ”prova på” paket
Trial

Collactivate:s Sensor as a service är en molntjänst där all funktion ingår för att övervaka platser, utrymmen och apparatur med sensorer, med möjlighet att styra olika typer av åtgärder utifrån sensorernas information.
I alla paket ingår  uppkoppling, driftövervakning, funktioner i respektive paket som exempelvis; larmnivåer, tider och styrningar av digitala enheter.

Trial

Collactivate:s Sensor as a Service

Är en molntjänst där all funktion ingår för att övervaka platser, utrymmen och apparaturer samt möjlighet att styra olika typer av teknisk utrustning digitalt.

I alla paket ingår uppkoppling, driftövervakning, funktioner i respektive paket som exempelvis; larmnivåer, tider och styrning av digitala enheter.

Till tjänsten tillkommer kostnad för sensorer som även de köps som tjänst. Scrolla ned för att läsa mer om vad sensorerna kan göra under rubriken ”Våra funktioner”.

Larmnivåer och funktioner

Alla sensorer har olika typer av konfigurerbara larmnivåer som måste överstigas för ett avvikelse ska genereras. Systemet lär sig själv vad som är en rimlig nivå, dock finns möjlighet att vi tillsammans med dig som kund manuellt konfigurerar dessa värden till att passa era åtgärdsplan bättre.

Tider

Alla sensorer kan vi ställa in vilka tider de ska vara aktiva under, samt vilka tider åtgärder ska aktiveras.

Exempelvis kan en sensor konfigureras så att information ska samlas in dygnet runt men under perioden 22-03 ska larm skickas till väktare.

Batteri

De allra flesta av våra sensorers batterier är miljövänliga och Svanenmärkta.
I de fall det inte finns miljövänliga batterier väljer vi det mest hållbara alternativet utifrån förutsättningarna.
Alla batterier tar slut förr eller senare vilket vi kontinuerligt övervakar i tjänsten.
När det är dags att byta batterier informerar vi på Collactivate er som kund och skickar ut nya miljövänliga batterier till batteribytet. 

Trygghetsportalen Lite

Collactivate:s molnbaserade Trygghetsportal visualiserar vi informationen som samlats in i realtid. Informationen visualiseras så ni har möjlighet att skapa insikter om vart och när ni har mest problem just nu. Dessutom kan man i Trygghetsportalen få trenderna för informationen presenterat för en tydligare lägesbild.

 Trygghetsportalen Light är till för er som vill utvärdera och testa att att analysera insamlad informationen från sensorer och våra digitala verktyg. Det inte spelar någon roll om någon extern part tar del av denna. Light portalen delas av alla kunder som har detta paket samt av oss på Collactivate.

Då vi inte hanterar personuppgifter, kommer vi inte heller visa några personuppgifter i Trygghetsportalen heller. 


Styra 4 digitala enheter

När en sensor detekterat en avvikelse så kan den styra en annan digital enhet som exempelvis:

 • Starta ett störande ljud med syfte att skapa en tryggare plats för de boende och en plats som inte lämpar att uppehålla sig på en längre tid.
 • Släcka eller tända lampor med syfte att skapa en tryggare plats för de boende och en plats som inte lämpar sig för att bedriva ljusskygg verksamhet på.
 • Aktivera ett element med syfte att torka upp eller bli av med fukt i ett utrymme.
 • Starta och/eller stoppa vad du vill som går på ström eller kan styras med in och utgångar via våra digitala verktyg och tjänster.


Larmförmedling, sms, e-post, Teams

När en sensor detekterat en avvikelse så kan den då förmedla larmet till den aktör som behöver göra en tillsyn av platsen, utrymmet eller apparaturen. Dessa larm kan förmedlas till användaren på SMS, Mejl eller integration mot Microsoft Teams eller likvärdigt kommunikationsverktyg.

Support: Chatt

Ni har möjlighet att få support hjälp genom att Chatta med oss under kontorstid.

Onboarding: Digital utbildning

Lär er hur systemet fungerar genom vår digitala utbildning där vi går igenom  grunderna samt våra tips och trix. Utbildningen sker vid ett tillfälle och är gemensam för alla som ska arbeta i systemet.

 • Trygghetsportalen Premium
 • Appen larm för IOS/Andriod
 • Smart Väktare
 • Egen brandning av Trygghetsportalen
 • Appen Avvikelse för IOS/Andorid
 • Rest API

Collect

Collactivate:s Sensor as a Service

Är en molntjänst där all funktion ingår för att övervaka platser, utrymmen och apparaturer samt möjlighet att styra olika typer av teknisk utrustning digitalt.

I alla paket ingår uppkoppling, driftövervakning, funktioner i respektive paket som exempelvis; larmnivåer, tider och styrning av digitala enheter.

Till tjänsten tillkommer kostnad för sensorer som även de köps som tjänst. Scrolla ned för att läsa mer om vad sensorerna kan göra under rubriken ”Våra funktioner”.

Larmnivåer och funktioner

Alla sensorer har olika typer av konfigurerbara larmnivåer som måste överstigas för ett avvikelse ska genereras. Systemet lär sig själv vad som är en rimlig nivå, dock finns möjlighet att vi tillsammans med dig som kund manuellt konfigurerar dessa värden till att passa era åtgärdsplan bättre.

Tider

Alla sensorer kan vi ställa in vilka tider de ska vara aktiva under, samt vilka tider åtgärder ska aktiveras.

Exempelvis kan en sensor konfigureras så att information ska samlas in dygnet runt men under perioden 22-03 ska larm skickas till väktare.

Batteri

De allra flesta av våra sensorers batterier är miljövänliga och Svanenmärkta.
I de fall det inte finns miljövänliga batterier väljer vi det mest hållbara alternativet utifrån förutsättningarna.
Alla batterier tar slut förr eller senare vilket vi kontinuerligt övervakar i tjänsten.
När det är dags att byta batterier informerar vi på Collactivate er som kund och skickar ut nya miljövänliga batterier till batteribytet. 

Trygghetsportalen Lite

Collactivate:s molnbaserade Trygghetsportal visualiserar vi informationen som samlats in i realtid. Informationen visualiseras så ni har möjlighet att skapa insikter om vart och när ni har mest problem just nu. Dessutom kan man i Trygghetsportalen få trenderna för informationen presenterat för en tydligare lägesbild.

 Trygghetsportalen Light är till för er som vill utvärdera och testa att att analysera insamlad informationen från sensorer och våra digitala verktyg. Det inte spelar någon roll om någon extern part tar del av denna. Light portalen delas av alla kunder som har detta paket samt av oss på Collactivate.

Då vi inte hanterar personuppgifter, kommer vi inte heller visa några personuppgifter i Trygghetsportalen heller. 


Styra 2 digitala enheter

När en sensor detekterat en avvikelse så kan den styra en annan digital enhet som exempelvis:

 • Starta ett störande ljud med syfte att skapa en tryggare plats för de boende och en plats som inte lämpar att uppehålla sig på en längre tid.
 • Släcka eller tända lampor med syfte att skapa en tryggare plats för de boende och en plats som inte lämpar sig för att bedriva ljusskygg verksamhet på.
 • Aktivera ett element med syfte att torka upp eller bli av med fukt i ett utrymme.
 • Starta och/eller stoppa vad du vill som går på ström eller kan styras med in och utgångar via våra digitala verktyg och tjänster.


Support: Chatt

Ni har möjlighet att få support hjälp genom att Chatta med oss under kontorstid.

Onboarding: Digital utbildning

Lär er hur systemet fungerar genom vår digitala utbildning där vi går igenom  grunderna samt våra tips och trix. Utbildningen sker vid ett tillfälle och är gemensam för alla som ska arbeta i systemet.

 • Trygghetsportalen Premium
 • Larm via sms och/eller e-post
 • Appen larm för IOS/Andriod
 • Smart Väktare
 • Egen brandning av Trygghetsportalen
 • Appen Avvikelse för IOS/Andorid
 • Rest API

Collaborate

Collactivate:s Sensor as a Service

Är en molntjänst där all funktion ingår för att övervaka platser, utrymmen och apparaturer samt möjlighet att styra olika typer av teknisk utrustning digitalt.

I alla paket ingår uppkoppling, driftövervakning, funktioner i respektive paket som exempelvis; larmnivåer, tider och styrning av digitala enheter.

Till tjänsten tillkommer kostnad för sensorer som även de köps som tjänst. Scrolla ned för att läsa mer om vad sensorerna kan göra under rubriken ”Våra funktioner”.

Larmnivåer och funktioner

Alla sensorer har olika typer av konfigurerbara larmnivåer som måste överstigas för ett avvikelse ska genereras. Systemet lär sig själv vad som är en rimlig nivå, dock finns möjlighet att vi tillsammans med dig som kund manuellt konfigurerar dessa värden till att passa era åtgärdsplan bättre.

Tider

Alla sensorer kan vi ställa in vilka tider de ska vara aktiva under, samt vilka tider åtgärder ska aktiveras.

Exempelvis kan en sensor konfigureras så att information ska salas in dygnet runt men under perioden 22-03 ska larm skickas till väktare.

Batteri

De allra flesta av våra sensorers batterier är miljövänliga och Svanenmärkta.
I de fall det inte finns miljövänliga batterier väljer vi det mest hållbara alternativet utifrån förutsättningarna.
Alla batterier tar slut förr eller senare vilket vi kontinuerligt övervakar i tjänsten.
När det är dags att byta batterier informerar vi på Collactivate er som kund och skickar ut nya miljövänliga batterier till batteribytet. 

Trygghetsportalen Basic

Collactivate:s molnbaserade Trygghetsportal visualiserar vi informationen som samlats in i realtid. Informationen visualiseras så ni har möjlighet att skapa insikter om vart och när ni har mest problem just nu. Dessutom kan man i Trygghetsportalen få trenderna för informationen presenterat för en tydligare lägesbild.

 Trygghetsportalen Basic är till för er som vill analysera insamlad informationen från sensorer och våra digitala verktyg och ha informationen exklusivt.

Styra 5 digitala enheter

När en sensor detekterat en avvikelse så kan den styra en annan digital enhet som exempelvis:

 • Starta ett störande ljud med syfte att skapa en tryggare plats för de boende och en plats som inte lämpar att uppehålla sig på en längre tid.
 • Släcka eller tända lampor med syfte att skapa en tryggare plats för de boende och en plats som inte lämpar sig för att bedriva ljusskygg verksamhet på.
 • Aktivera ett element med syfte att torka upp eller bli av med fukt i ett utrymme.
 • Starta och/eller stoppa vad du vill som går på ström eller kan styras med in och utgångar via våra digitala verktyg och tjänster.


Larmförmedling, sms, e-post, Teams

När en sensor detekterat en avvikelse så kan den då förmedla larmet till den aktör som behöver göra en tillsyn av platsen, utrymmet eller apparaturen. Dessa larm kan förmedlas till användaren på SMS, Mejl eller integration mot Microsoft Teams eller likvärdigt kommunikationsverktyg.

Larm App

Används för att ta emot larm direkt i en smartphone/surfplatta för vidare åtgärder.

Support: Chatt, Video

Ni har möjlighet att få support hjälp genom att Chatta eller ha ett personligt videomöte med oss under kontorstid.

Onboarding: Digital utbildning

Lär er hur systemet fungerar genom vår digitala utbildning där vi går igenom  grunderna samt våra tips och trix. Utbildningen sker vid ett tillfälle och är gemensam för alla som ska arbeta i systemet.

 • Smart Väktare
 • Egen brandning av Trygghetsportalen
 • Appen Avvikelse för IOS/Android
 • Rest-API

Activate

Collactivate:s Sensor as a Service

Är en molntjänst där all funktion ingår för att övervaka platser, utrymmen och apparaturer samt möjlighet att styra olika typer av teknisk utrustning digitalt.

I alla paket ingår uppkoppling, driftövervakning, funktioner i respektive paket som exempelvis; larmnivåer, tider och styrning av digitala enheter.

Till tjänsten tillkommer kostnad för sensorer som även de köps som tjänst. Scrolla ned för att läsa mer om vad sensorerna kan göra under rubriken ”Våra funktioner”.

Larmnivåer och funktioner

Alla sensorer har olika typer av konfigurerbara larmnivåer som måste överstigas för ett avvikelse ska genereras. Systemet lär sig själv vad som är en rimlig nivå, dock finns möjlighet att vi tillsammans med dig som kund manuellt konfigurerar dessa värden till att passa era åtgärdsplan bättre.

Tider

Alla sensorer kan vi ställa in vilka tider de ska vara aktiva under, samt vilka tider åtgärder ska aktiveras.

Exempelvis kan en sensor konfigureras så att information ska salas in dygnet runt men under perioden 22-03 ska larm skickas till väktare.

Batteri

De allra flesta av våra sensorers batterier är miljövänliga och Svanenmärkta.
I de fall det inte finns miljövänliga batterier väljer vi det mest hållbara alternativet utifrån förutsättningarna.
Alla batterier tar slut förr eller senare vilket vi kontinuerligt övervakar i tjänsten.
När det är dags att byta batterier informerar vi på Collactivate er som kund och skickar ut nya miljövänliga batterier till batteribytet. 

Trygghetsportalen Advanced

Collactivate:s molnbaserade Trygghetsportal visualiserar vi informationen som samlats in i realtid. Informationen visualiseras så ni har möjlighet att skapa insikter om vart och när ni har mest problem just nu. Dessutom kan man i Trygghetsportalen få trenderna för informationen presenterat för en tydligare lägesbild.

 Trygghetsportalen Advanced är till för er som vill analysera insamlad informationen från sensorer och våra digitala verktyg och ha informationen exklusivt. Samt placera er logotype inne i portalen.


Styr obegränsat antal digitala enheter

När en sensor detekterat en avvikelse så kan den styra en annan digital enhet som exempelvis:

 • Starta ett störande ljud med syfte att skapa en tryggare plats för de boende och en plats som inte lämpar att uppehålla sig på en längre tid.
 • Släcka eller tända lampor med syfte att skapa en tryggare plats för de boende och en plats som inte lämpar sig för att bedriva ljusskygg verksamhet på.
 • Aktivera ett element med syfte att torka upp eller bli av med fukt i ett utrymme.
 • Starta och/eller stoppa vad du vill som går på ström eller kan styras med in och utgångar via våra digitala verktyg och tjänster.


Larmförmedling sms, e-post, Teams

När en sensor detekterat en avvikelse så kan den då förmedla larmet till den aktör som behöver göra en tillsyn av platsen, utrymmet eller apparaturen. Dessa larm kan förmedlas till användaren på SMS, Mejl eller integration mot Microsoft Teams eller likvärdigt kommunikationsverktyg.

Larm App

Används för att ta emot larm direkt i en smartphone/surfplatta för vidare åtgärder.

Smart Väktare

När en sensor detekterat en avvikelse så kan den då förmedla larmet till väktare för att göra en tillsyn av platsen, utrymmet eller apparaturen. Dessa larm förmedlas till det väktarbolag som ni har avtal med genom våra API:er. För att tjänsten ska fungera måste ni som kund ha ett avtal med ett vaktbolag och ha en aktiv tjänst som möjliggör för oss att skicka ”Larm” via vår larmförmedlingstjänst. Idag stödjer vi flertalet larmcentraler via våra API tjänster för SOS access , ShortXML, SIA. Skulle just ert väktarbolag inte stödja dessa så kan vi säkert hitta en lösning som passar er.

Idag är vi integrerade mot Avarn och Securitas larmcentraler.

Sektionering av sensorer

Har du flera sensorer i samma utrymme kan dessa larma för samma sak.
Detta kan ni undvika genom att sektionera utrymmet.
Det innebär att om flera sensorer larmar så är det bra ett larm som skickas iväg trots att 2 eller fler enheter larmar samtidigt. 

Appen Avvikelse för IOS/Android

Möjliggör för användare av Appen att internt eller externt rapportera avvikelse i realtid, rapporten samlas in som information och kan sedan förmedlas genom Trygghetsportalen, Larm via SMS och/eller e-post till specifika personer eller teams-kanaler för vidare åtgärder.

Egen branding av Trygghetsportalen

Gör Trygghetsportalen lite snyggare och personligare genom att addera ert egna företags logotype i inloggnings vyn. 

Rest-API

Collactivate AB tillhandahåller möjligheten att använda våra Rest-API:er för att förmedla information till andra system.

Support: Chatt, Video, Telefon
Chatt

Möjlighet att via chatt få support under ordinarie kontorstider.

Video

Videofilmer som visar installation och hantering av de olika tjänsterna. Även kallat instruktionsfilmer.

Telefon

Via telefon få support under ordinarie kontorstider.

Onboarding: Digital utbildning

Lär er hur systemet fungerar genom vår digitala utbildning där vi går igenom  grunderna samt våra tips och trix. Utbildningen sker vid ett tillfälle och är gemensam för alla som ska arbeta i systemet.

Exempel på Trygghetstjänsterna

Övervaka avvikande händelser i publika utrymmen som exempelvis trapphus och källargångar.

Sensorn känner av när en avvikelse sker i ett utrymme som exempelvis i en entré eller i ett trapphus.
Beroende på sensor så kan sensorn detektera att det är exempelvis höga röster eller många rörelser under en period.
Alla larmnivåer kan systemet automatisk ställa in eller så gör vi det tillsammans med er.

Exempel på användningsområden:
Att övervaka vilka trapphus/entréer som har mest problem med häng, rökning, och/eller skadegörelse.


Övervaka om en dörr öppnas avvikande tider

Sensorn känner av om en dörr öppnas eller stängs. Här kan vi tillsammans med er definiera vad som är avvikande tider och skapa åtgärder som passar syftet.Störande ljud

Ljudenhet, Ungdomsskrämma, Knarkskrämma, Ljudanalysbox, Mosqito detta är inga nya påfund och har funnits en längre tid på marknaden.
Dock har det funnits ett problem.
De stör personer som man inte ska eller vill störa, nämligen de boende.
De har i vissa fall i vissa fall skapat en känsla av otrygghet,
”Varför har man ett störande ljud här, om det redan är tryggt?” 

En av skillnaden mellan Collactivate:s enheter och andra enheter på marknaden är att Collactivate:s ljudenheter bland annat bara startar när behovet finns.

Behovet identifieras med hjälp av smarta uppkopplade sensorer som känner av när avvikelser sker i och utanför fastigheten och startar då ljudenheten. Collactivate:s ljudenhet kan konfigureras med  ljud som anpassas efter ålder på den störande målgruppen, vilken volym enheten ska ha samt under vilka tider enheten ska låta.


VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR (FAQ)

Hur hanterar ni personuppgifter när ni samlar in information?

Vi samlar inte in några som helst personuppgifter under övervakningen av utrymmen eller fastigheter. 

Därför hanterar vi heller inga personuppgifter i våra system.

Hur loggar jag in i Trygghetsportalen?

Om du har problem eller upplever problem när du ska logga in i Trygghetsportalen, fyll i formuläret nedan så hjälper vi dig. 


Hur får jag en prisuppgift av er?

Om du önskar en prisuppgift från oss, fyll i formuläret nedan så hör vi av oss! 


Behöver jag vara teknisk kunnig för att arbeta med era tjänstepaket?

Det enkla svaret är Nej. Du behöver inte vara teknisk kunnig, du behöver inte vara en utbildad installatör eller servicetekniker heller.