Brottsförebyggande

Tryggatrappan

Collactivate Trygghetstrappan
  • Helt, rent & snyggt
  • Förstå
  • Lätta åtgärder
  • Försvåra
  • Störa
  • Lagföra

Collactivate AB:s Tryggatrappa bygger på den information som finns tillgänglig ute i samhället.
Det gäller dock inte enbart att förstå eller veta vad som sker i och kring fastigheterna.
Allt man ser, hör och får rapporter om är enbart en bråkdel av vad som verkligen sker.
Det som inte syns, märks eller går att räkna ihop som avvikelser, däribland oönskad rökning eller häng i fastigheten kan man nu få in information om utan att ha ögon eller kameror på plats.
Det gör att informationen samlas in utan att man hanterar personuppgifter
Med hjälp av Collactivate AB:s tjänster skapar man en överblick över när, hur och vart så kallade avvikelser sker, man identifierar en eller flera problembilder och utifrån det skräddarsys den typ av IoT lösning som passar bäst. Informationen kommer i och med IoT lösningen med sensorerna på plats, nu att samlas i Trygghetsportalen där den visas visuellt.
Man kan sedan förmedla informationen vidare i rätt tid från de platser som har problem.
Tillsammans med kända och mindre kända metoder kommer man nu kunna arbeta effektivare med trygghetsåtgärder där de faktiskt behövs

Bra och matnyttig information

Vi har samlat information från bland annat BRÅ, Wikipedia och fastighetsbolag som kär nyttig i arbetet för att minska problem och otrygghet i och kring fastigheter.

Utdrag ur BRÅ:s studie ”Att arbeta brottsförebyggande med Effektiv Samordning […]
Broken Window
Teorin Broken Windows baserar sig på en analogi: Byggnader som […]
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Vi på Collactivate AB menar […]