Vi hjälper er att:

  • Öka tryggheten med Collactivates tjänster.
  • Minska häng och skadegörelse
  • Sänka kostnaden för trygghetsåtgärder.
  • Övervaka otrygga miljöer utan att hantera personuppgifter.
  • Motivera om en övervakningskamera behövs

Trygghet steg-för-steg

Vill du veta mer? Använd kalendern och boka in ett kortare telefonsamtal eller onlinemöte precis när det passar dig.

1. Kartläggning
För att veta var och när det är problem krävs det kontinuerlig och aktuell information. Vi låter boende och personal rapportera avvikelser i vår mobila applikation. Som kan enkelt integreras i befintliga fastighetsappar. På de platser, som har återkommande problem utifrån informationen från boende och personal, placerar vi våran smarta sensor Trensor. Trensor övervakar utrymmet med hjälp av olika sensorer som känner av när en händelse  utöver det vanliga inträffar.

Boendeapp

2. Analys
Informationen från boende, personal, Trensor och andra sensorer samlas strukturerat in och visualiseras i vår portal. Där kan du som användare i realtid se var och när avvikelser sker. Styr era trygghetsinsatser till de platser där de behövs som mest och se trender direkt i portalen.

Trygghetsportalen

3. Åtgärd

Utifrån analysen får vi fram vilka platser som bör prioriteras.  Collactivate har tagit fram en modell som vi kallar Trygghetstrappan. Trygghetstrappan syftar till att göra enkla åtgärderna först och utvärdera utfall innan nästa mer kostsamma steg tas. Detta för att göra rätt åtgärd, på rätt plats, i rätt tid.
Väktare utför trygghtesåtgärd

4. Utvärdering
Efter varje åtgärd i Trygghetstrappan är det viktigt att insatsen utvärderas. Inga nya steg behöver tas i Trygghetstrappan om trygghetsåtgärden har gett önskad effekt.

Trensor

Trensor är en ”smart uppkopplad sensor” som övervakar utrymmen utan att hantera personuppgifter. Enheten köps som tjänst av Collactivate för en låg månadskostnad. Trensorn är inget inbrottslarm och inte heller någon kameraövervakning, utan en sensor om känner av ovanliga händelser som exempelvis ljud och rörelse.
Informationen från Trensor analyseras och Trensorn ”lär sig” sedan detektera händelser som är utöver det normala. När en avvikelse upptäcks startar Trensor olika typer av åtgärder – beroende på önskemål. Det kan exempelvis vara att starta ett störande ljud/ljus eller skicka ett larm till väktare. Alla avvikelser som påvisas lagras i portalen. Informationen används för att skapa insikter om var och när otrygga händelser inträffar.
Trensor är enkel att installera vilket görs snabbt av elektriker. Enheten behöver ingen fastighetsanslutning för att kommunicera utan har ett inbyggt modem som ingår i tjänsten. Det behövs bara ström och mobiltäckning.
Trensor

Sensorerna ska lära sig att det exempelvis inte är normalt att någon befinner sig i trappuppgången eller källarutrymmet i flera timmar under natten.

Maria Svanberg
Innovationschef på Uppsalahem

Collactivate App

Avvikelse-rapportering för boende

I de flesta flerbostadsområden arbetar inte fastighetsförvaltning kvällar och helger. Under dessa tider har inte de boende någon att rapportera icke akuta händelser till. Detta påverkar trygghet och trivsel.
Vi har sett att nedskräpning som görs exempelvis på en fredag eftermiddag blir liggandes till måndag förmiddag. Genom att utse Boendeambassadörer (dvs personer som ni har extra bra relation till) kan information fångas upp dygnet runt och åtgärdas snabbt och effektivt i enlighet med Broken Windows teorin.
Informationen som Boendeambassadörer rapporterar används för att dokumentera var och vilket problem som finns samt att automatiskt skicka arbetsorder till exempelvis lokalvårdare eller väktare. Det leder också till att skapa en bättre relation med boende genom att låta dem påverka sin egna boendemiljö och dess trygghet och ordningen i området.
Collactivate har utvecklat en egen mobilapp men vi ser gärna att ni som kund integrerar er boende-app mot vårt API med syfte att all er kommunikation till boende går genom era kanaler.

Avvikelse-registrering för personal

I vanliga fall dokumenteras inte vardagliga avvikelser som inträffar i fastigheter på ett strukturerat sätt (exempelvis spår av drogrester, avföring, nedskräpning, etc) då det är enklare att åtgärda och prata om det.
Vilket innebär att spårbarheten försvinner som skulle kunna användas för att effektivisera trygghetsarbetet. genom att styra åtgärderna till platser där de behövs som mest.
Collactivate boede-app
Collactivates portal

Trygghetsportalen

Nu kan du öka tryggheten i ditt fastighetsbestånd och samtidigt sänka kostnader för trygghetsinsatser. Genom att rikta rätt åtgärder till de platser som har störst behov just nu. Skapa insikter utifrån informationen och göra rätt åtgärd på rätt plats i rätt tid. Trygghetsportalen visar dig var och när avvikelser inträffar utifrån information från Boendeambasadörer, personal, smarta sensorer som exemeplvis Trensor och andra typer av sensorer.
Collactivates portal kan kopplas ihop med de flesta sensorer som finns på marknaden. När en avvikelse sker kan det förmedlas till fastighetens olika samarbetspartner för vidare åtgärd. När åtgärden är utförd kan samarbetspartnern klarmarkera ärendet och ni får kontroll på vad som händer i fastigheterna och vad som är gjort.
Informationen som samlas in kan på ett enkelt sätt exporteras för att användas i kommunens EST arbete. Dessutom hanterar vi inga personuppgifter vilket innebär att övervakningen inte behöver ta hänsyn till GDPR

Olika åtgärder

Genom några enkla grepp kan du på ett harmlöst sätt skapa en tryggare miljö i och runt din fastighet.

Störande ljud
Med vår ljudenheten flyttar du mycket effektiv obehöriga som vistas i fastighetens olikas utrymmen. När Trensorn detekterar en avvikelse startar ljudenheten ett störande ljud. Det kan volymstyras upp till 100dB. Ljud som spelas upp kan vara ett högfrekvent pipande, fågelkvitter eller klassiskmusik. Enheten är lätt att installera och lätt att flytta till nya platser där problemen ökat.

Till skillnad från andra ljudenheter som exempelvis Mosquito och Ungdomsskrämmor som låter konstant låter Collactivates ljudenhet enbart när någon avvikelse sker och på så sätt minskar risken att störa de boende i onödan.

Här kan du lyssna på oljud:

Larm till väktare
Om en Boendeambassadör eller sensor rapporterar att obehöriga vistas i eller utanför fastigheten skickas larmet till ert avtalade väktarbolags eller direkt till era egna trygghetsvärdar för vidare tillsyn. På så sätt kan ni på ett effektivt sätt använda väktare och trygghetsvärdar precis när ni behöver det.

Otrygg miljö

Arbetsorder till trygghetsaktör

När en Boendeambassadör rapporterar en händelse eller en sensor detekterat en avvikelse kan det förmedlas automatiskt till era avtalade trygghteaktörer.
Händelseförloppet kan se ut så här:
Boendeambasadör upptäcker att någon urinerat i hissen och anmäler detta via boenderapporterings tjänsten. Händelsen dokumenteras i trygghetsportalen och förmedlas vidare till er städfirma som tvättar bort urinen. När arbetet är utfört återrapporteras det till boendeambasadören samt ansvarig för området. Tryggt och trevligt för alla.
Collactivate kommunicerar genom API till exempelvis väktarbolag, trygghetsvärdar och lokalvårdare. Idag kan vi förmedla larm till de flesta larmcentraler som finns i Sverige. Kommunikatione kan ske gemom mejl, SMS, och andra API lösningar.
Problem med vandaliserade dörrar
Problem med klotter