Smart hiss och rulltrappa

Sensorer som hjälper till med övervakning av hissar och rulltrappor för att öka driftsäkerheten.

Sensorer för hiss och rulltrappor