Allmännytta

Minska antalet fysiska tillsyner av sådant som nu kan automatiseras.

Sensorer känns nytt och främmande, där vi oftast stött på dessa är åpå instrumentpanelen på en bil. Istället för att motorlampan tänds och indikerar något fel eller avvikande kan sensorerna indikera temperaturskillnader i en frys eller i ett kylskåp som exempel.

Våra Allmänna sensorer