Teorin Broken Windows baserar sig på en analogi:
Byggnader som inte underhålls eller repareras snabbt efter skadegörelse, leder till ännu ett krossat fönster och därefter fler krossade fönster.
Till slut kanske personer bryter sig in i byggnaden, och om den är övergiven, kanske byggnaden även blir ockuperad med risk för att förstöras helt.

Tanken inom teorin är att dåligt beteende föder sämre beteende och det gäller att förebygga oordning innan det trappas upp.

Broken Windows är en teori inom kriminologi och metod för brottsbekämpning och brottsprevention. Broken Windows formulerades som en moralisk-politisk appell i en artikel 1982 av två amerikaner, sociologen George Kelling och statsvetaren James Wilson. Läs mer på Wikipedia