Att arbeta med Collactivate AB:s Trygga trappan.

Att arbeta med Collactivate AB:s Trygga trappan.

Hur vi arbetar med Collactivate AB:s Trygga trappan.

Tips på trygghetsskapande åtgärder – Brottsförebyggande arbete och Tryggatrappan.


Att arbeta brotts- och skadeförebyggande kan se ut och genomföras på olika sätt. 
Som ett led i det brotts- och skadeförebyggande arbetet, har vi tagit fram en modell som vi kallar Trygga trappan. 
Den bygger på att steg för steg, med hjälp av sensorernas information, påbörja trygghetsarbetet och efterhand eskalera åtgärderna.

Arbeta med Collactivate AB:s Trygga trappan.
Trygga trappans olika steg är framtagna utifrån den information som finns tillgänglig genom studier och mätningar.


Tryggatrappan bygger på att stegvis åtgärda och därmed förebygga problem.

Det gäller dock att inte enbart vara medveten om vad som sker i och omkring fastigheterna. Man behöver även mer specifik information som klockslag, dagar och vad det är för typ av händelser som inträffar. 

Allt man ser, hör, eller får rapporter om, är oftast en bråkdel av vad som verkligen sker. Det som inte syns, märks eller går att samla ihop information om, finns också.
Bland annat oönskad rökning eller häng i fastigheten, kan man nu få in detaljerad information om, utan att ha ögon eller kameror på plats.
Helt utan att hantera några personuppgifter. 

Med hjälp av Collactivate AB:s tjänster, skapar man en överblick över när, hur och vart så kallade avvikelser sker. 

Man identifierar en eller flera olika problembilder, och utifrån det skräddarsys den typ av IoT-lösning som passar bäst för ändamålet.
Informationen kommer i och med IoT-lösningen med sensorerna på plats nu att samlas in i Trygghetsportalen där den visualiseras på ett pedagogiskt sätt.

Dessutom kan vi förmedla informationen som samlas in vidare.
Förmedlingen sker i realtid från de platser där sensorerna upptäckt problemen.


Tillsammans med kända och mindre kända metoder kommer ni nu kunna arbeta effektivare med trygghetsåtgärder, där de faktiskt behövs. 

Tillbaka till blogg