Vi har idag hjälpt ett flertal av sveriges största fastighetsägare med trygghetsåtgärder.

Hur?
Genom att övervaka platser med hjälp av smarta
uppkopplade sensorer och annan teknik. Informationen används för att agera i realtid och skapa insikter om varför, var och när det är otryggt.

Helt utan att hantera personuppgifter.


Nedan beskriver vi olika användningsområden som kunderna nyttjat både oss och våra tjänster till. 


Exempel på hur vi hjälpt andra kunder

Störa bort ungdomshäng i fastigheten med störande ljud

Hyresgästerna klagade ofta på att ungdomar vistades i fastigheten.
Ungdomarna rökte, hängde och skräpade ner.
Men framförallt skapads en miljö som var otrygg för de boende.
Detta visades i resultaten från AktivBo:s kundundersökningar.

Vi kom i kontakt med Collactivate som berättade om ett innovativt sätt att skapa miljöer som är trygga för boende men olämpliga att för störande individer.

Tillsammans med Collactivate monterade vi enkelt Collactivates trådlösa Trygghetssensorer som känner av när avvikande händelser inträffar och då aktiveras ett störande ljud från ”Ungdoms skrämman/Ljudanalysboxen/Mosqito”. Ljudet anpassades efter personernas ålder samt vilken volym det skulle ha. Samt vilka tider det skulle vara aktivt. Syftet med det är att inte skapa ett annat problem genom att störa de andra boende med ljudet.

En smart sak som kombinerades i tjänsten var att alla detekterade avvikelser visualiserades i Collactivates trygghetsportal. På så sätt kunde vi se resultaten av det störande ljudet live och göra analyser och dra slutsatser utifrån informationen.

Vi kunde se i trygghetsportalen att åt är den direkt gav effekt. På bara någon vecka minskade avvikelserna med över 90%, Samt att hyresgästerna slutade klaga på att ungdomar vistades i fastigheten och nöjdheten i Aktivbo undersökningarna ökade.

Exempel där ljudenheter fungerat bra

Störa bort obehöriga från fastigheten med väktare

Fastigheten har länge haft stora problem med att obehöriga vistas i fastigheten.
Källargångarna var hårt drabbade där det bedrevs ljusskygg verksamhet.
Detta ökade inbrott i källarförråd, skadegörelse samt många klagomål från boende.
Personalen har behövt lägga väldigt mycket tid och pengar för att åtgärda skadorna.
Tidigare har väktarbolag nyttjats för att gå ronder men har inte gett önskad effekt då väktaren inte varit på plats när störningen skett.

Vi kom i kontakt med Collactivate som berättade om deras innovativa tjänst för att övervaka utrymmen och förmedla larmen automatiskt och i realtid direkt till väktare, utan att hantera personuppgifter.

Tillsammans med Collactivate monterade vi enkelt Collactivates Trygghetssensorer.
Sensorerna känner av när avvikande händelser inträffade och då, i realtid så genererade sensorerna larm till väktare för vidare åtgärd.
Detta ledde till att väktaren var  rätt plats i rätt tid. 
Det störde personerna så pass mycket att de slutade att vistas i fastigheten.
Skadegörelsen och inbrotten upphörde vilket frigjorde massor
med tid som kunde läggas på annat inom verksamheten.
Effekterna blev även mätbara i det digitala verktyget Trygghetsportalen då alla avvikelser som detekterades av sensorerna visualiserades i där.


Sverker berättar om hur vi hjälpt honom att skapa en tryggare källare

Vilka fastigheter har mest problem just nu

Området hade stora problem med att individer vistas i olika delar av fastigheters allmänna utrymmen där de stör och förstör och bedriver ljusskygg verksamhet.
Detta skapade en miljö som var otrygg för de boende i hela området, vilket visades i resultaten från AktivBo:s kundundersökningar.

Vi kom i kontakt med Collactivate som berättade om deras innovativa tjänst för att övervaka utrymmen och kartlägga när avvikelserna sker för att sedan utföra rätt åtgärd på rätt plats i rätt tid.

Tillsammans med Collactivate monterade vi enkelt Collactivate:s Trygghetssensorer som känner av när avvikande händelser inträffar och visualiserar det i Collactivate:s Trygghetsportal.
På så sätt kunde vi se vilka fastigheter som hade mest problem just nu och vilka dagar och tider problemen inträffade på.
Utifrån dessa insikter kunde vi tillnamns med Collactivate utföra åtgärder på rätt plats och i rätt tid.
Vad det visade sig var att de enklaste åtgärderna gav mest effekt.

Efter sex månader med mätningar och åtgärder gjordes en ny mätning (nöjd kundhets undersökning) på de platser sensorerna från Collactivate satt monterade.
Där hade tryggheten ökat med 18 procent sedan installationen.