”Otrygghet sker inte ut av en slump utan av en orsak. Med Collactivates tjänster vet du varför, var och när det är otryggt och kan mäta förändringar i realtid.

Klicka i cirkeln för förklarande film

Fastighetsägare
Har du koll på beståndet?
 

Genom att kartlägga specifika problemområden i ett fastighetsbestånd, och därefter ge förslag på hur man stegvis åtgärdar problemen, kan Collactivate både kapa kostnader för fastighets-ägaren samt skapa trygghet för de boende i området helt enligt (GDPR) – det vill säga utan att hantera eller lagra personuppgifter.

Tjänster

image maolbile main

Avvikelseappen

används för att fastighetspersonal ska registrera avvikelser/händelser/problem under exempelvis rondering eller tillsyn. Detta för att kartlägga var avvikelser sker, magnitud och hur ofta.

image_main_machine

Trensorn

är en IoT-enhet med sensorer som används för att i realtid identifiera ett avvikande beteende, t ex en samling människor, rök eller att personer uppehåller sig i ett utrymme under udda tider.
image main sound system

Ljudenhet

Spelar upp ljud i höga rekvenser när Trensorn detekterar en händelse. Ljudet kan anpassas efter målgrupp och enhetens placering

laptop image

Trygghetsportalen

visualiserar och skapar insikter om varför, vart och när det är otryggt utifrån informationen från våra tjänster.

Varför välja Collactivate

Få insikt och kontroll

Effektivisera trygghetsarbetet

Få insikt och kontroll

Våra framgångar hos kunder

 • Flyttat ungdomshäng från källare

  Problem

  Kund har problem med att ungdomar uppehåller sig i fastighetens allmänna utrymmen. Hyresgäster känner sig otrygga och klagar på nedskräpning, spår av cigarettfimpar, rester från användning av narkotiska preparat.

  Lösning

  Collactivate monterade ljudenheter på de platser där problem upplevdes. Ljudenheten sänder ett högfrekvent ljud anpassat efter målgruppen under tiden otrygga händelser sker. På så sätt undviker vi att störa de boende mer än nödvändigt.

  Resultat

  Problemen upphörde ett par dagar efter installation.
  Med enkla medel och utan att behöva bygga om har Collactivate ökat tryggheten i fastigheten.

  Ungdomshängen har minskat. Vi har inte känt av någon rök- eller marijuanalukt eller hört av hyresgäster att några hänger där eller är stökiga
  - Bovärd norra Stockholm

 • Vi har gjort trygghetsåtgärder mätbara

  Problem

  Kund har problem med häng i fastigheten men vet inte vart och när det sker. Kunden har erfarenhet av väktare men av kostnadsskäl och uteblivna resultat har insatsen avslutats.

  Lösning

  Collactivate monterade upp Trensor enheter på de platser där häng oftast skett. Information om var och när otrygga händelser sker i de bevakade områdena.

  Resultat

  Två veckor efter installation bytte fastighetsägaren ut entrédörrar och de uppmätta störningarna upphörde. Störningarna återkom på en plats där vi med hjälp av informationen i portalen i kombination med fastighetsägarens tillsyn kunde identifiera att entrédörren inte låste.

  Den insamlade informationen har gett kunden insikter om:
  Vilka dagar och tider olika typer av otrygga händelser sker
  Trender på rörelsemönster
  Trygghetsåtgärden är mätbar och gett resultat

 • Direktlarm till väktare och trygghetsvärd

  Problem

  Kund har under längre tid upplevt problem med obehöriga som hänger i källargångar och skapar otrygghet bland de boende och skräpar ner. Fastighetsägaren har under en längre period använt ronderande väktare vilket visat sig vara dyrt och ineffektivt då träffsäkerheten uppskattningsvis är 1 av 10 på heta adresser.

  Lösning

  Collactivate monterade upp Trensor enheter på de otrygga platser där det ofta hänger ungdomar. Larm skickas från Trensor I realtid till väktare eller trygghetsvärd när otrygga händelser sker. Collactivate tjänst är oberoende avseende larmmottagare.

  Den insamlade informationen har gett kunden insikter om:
  Vilka dagar och tider olika typer av otrygga händelser sker
  Trender på rörelsemönster
  Värdet för kunden har varit att:
  •Automatiskt skicka larm till väktare vid otrygga händelser där tillsyn behövs.
  •Istället för ronderande väktare som är på plats i 12 timmar per dygn kan de fokusera sina insatser vart och när händelserna sker.
  •Trygghetsinsatserna blivit mätbara.
  •Skicka larm till oberoende larmmottagare.

 • Skapat tryggare trapphus

  Problem

  Kund har problem att individer övernattar, stör och förstör i trapphus vilket lett till att flertalet hyresgäster klagat men även att lokalvårdare känner otrygghet i att arbeta i utrymmet.

  Lösning

  Collactivate monterade ljudenheter på de platser där problem upplevdes. Ljudenheten sänder ett högfrekvent ljud anpassat efter målgruppen under tiden otrygga händelser sker. På så sätt undviker vi att störa de boende mer än nödvändigt.

  Resultat

  Ett par dagar efter installation har problemen upphört.

  Med Collactivates trygghetsportal i kombination med ljudenheter har kunden sett i realtid när otrygga händelser sker och kunnat agera som gett direkta resultat.

Rubrik

Rubrik

Rubrik

Rubrik

Kontakt

17 years of experience helping people for best solutions

Grundare och VD: Tomas Green
Tele: 070 992 17 51
E-post: Tomas.Green@Collactivate.com
Sälj : Torbjörn Larsson
Tele: +46 (0)70 859 49 83
E-post: Torbjörn.Larsson@Collactivate.com